PVC капилляр ус зайлуулах самбар нас барна

  • PVC Capillary Drainage Board Die

    PVC капилляр ус зайлуулах самбар нас барна

    Coat-гогцоо сувгийн тусгай хийцтэй, 90 градусын хязгаарлагчтай , дээд ба доод уруулын нэг. Бүтээгдэхүүний баталгааг хангахын тулд тусгай шүдний хийцийг ашиглан уруулаа үсэнд хийж, үйлчлүүлэгчийн нэхэмжлэлд нийцүүлнэ .Зузаан нь 2мм, эсхүл үйлчлүүлэгчийн шаардлагаар. Техникийн параметр 1. Бүтээгдэхүүн: 3000 мм-ээс доош. 2. Бөхийн уруулыг сольж, хэрэглэгчийн шаардлагын дагуу давхар дентат боловсруулж болно.