PVC шалан дээр үхэх

  • PVC Flooring Die

    PVC шалан дээр үхэх

    Тусгай цув-гогцоо сувгийн хийцтэй, 90 градусын хязгаарлагчтай дээд хэвний уруул нь зузааныг тохируулдаг бөгөөд доод ирмэг нь интеграцчлагддаг. Шахах процесст халуунд мэдрэмтгий урсгалын абляцийг хамгийн их хэмжээгээр бууруулах боломжтой.