Резинэн хуудас үхнэ

  • Rubber Sheet Die

    Резинэн хуудас үхнэ

    Үзүүлэлт 1. Тусгай цувны урсгалын дээд уруулын нарийн тохируулгын загвар. Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээнд нийцүүлэн e-the die-ийг N-out хальсанд хийж шигтгэж, tim 2 хэмнэнэ. Шугамын өргөн тохируулга, янз бүрийн өргөнийг сул зогсолтгүй тохируулах.